Evolae banner bioscience subpagina

Welkom bij Evolae Bioscience

Evolae Bioscience is onze onderzoeksdivisie. Hierbinnen voeren wij uiteenlopende onderzoeksprojecten uit, om onze eigen diensten te verbeteren en om bij te dragen aan een betere en gezondere wereld.

In al ons onderzoek staat samenwerken met de natuur centraal. Zowel met onze eigen, innerlijke natuur, als met de natuurlijke wereld om ons heen.

Evolae bies 2

Als we de natuur willen redden, dan moeten we samenwerken met de natuur

Een van de grootste hedendaagse bedreigingen voor het milieu, is er een waar nog altijd te weinig aandacht voor is: plastic verontreiniging
In de eeuw dat plastic nu bestaat is het al overal in doorgedrongen. In alle ecosystemen van de Aarde tot aan de polen aan toe, en in alle levende wezens, inclusief onszelf. Waarbij het deze steeds meer ontwricht, en gezondheidsproblemen veroorzaakt.

Maar er is ook goed nieuws………Klik hier om verder te lezen

Evolae bies 3
Banner Mastermind

Mastermind

‘Het brein is ook een lichaamsdeel; we weten er alleen minder van.’
Barack Obama

Alles wat we zijn, het verloop van onze levens, de vorm van onze samenleving en de manier waarop we met de wereld omgaan, komt voort uit beslissingen de worden genomen in de diepten van ons brein.
Daarom is kennis van deze mentale processen essentieel wanneer we onszelf, of de wereld, vooruit willen helpen.

Binnen project Mastermind verzamelen wij de data van honderden hersenscans, om deze te kunnen linken aan de persoonlijke eigenschappen en de beslissingen die daaruit voortkomen. Ons doel is om hiermee tot een nieuw en completer beeld te komen van de menselijke geest en onze innerlijke natuur.

De resultaten van dit project zijn nu nog niet openbaar.

Evolae bies 6Als we de natuur willen redden, dan moeten we samenwerken met de natuur

Een van de grootste hedendaagse bedreigingen voor het milieu, is er een waar nog altijd te weinig aandacht voor is: plastic verontreiniging.


In de eeuw dat plastic nu bestaat is het al overal in doorgedrongen. In alle ecosystemen van de Aarde tot aan de polen aan toe, en in alle levende wezens, inclusief onszelf. Waarbij het deze steeds meer ontwricht, en gezondheidsproblemen veroorzaakt.

Maar er is ook goed nieuws. Klik hier om verder te lezen