Bioscience Logo 2
Banner Plastic Infinity

Welkom bij Plastic Infinity

Als we de natuur willen redden, dan moeten we samenwerken met de natuur

Een van de grootste hedendaagse bedreigingen voor het milieu, is er een waar nog altijd te weinig aandacht voor is: plastic verontreiniging
In de eeuw dat plastic nu bestaat is het al overal in doorgedrongen. In alle ecosystemen van de Aarde tot aan de polen aan toe, en in alle levende wezens, inclusief onszelf. Waarbij het deze steeds meer ontwricht, en gezondheidsproblemen veroorzaakt.

Maar er is ook goed nieuws. Want de natuur zelf past zich aan. En zij gebruikt haar krachtigste instrument, evolutie, om hierop een antwoord te vinden.
Zo worden er steeds meer nieuwe organismen aangetroffen die plastic kunnen verteren, en zich er zelfs mee kunnen voeden.
Want de natuur ontwikkelt altijd methoden om met nieuwe situaties om te kunnen gaan
In ons project Plastic Infinity© werken wij met enkele van deze organismen, om hun mogelijkheden te verkennen.

In ons laboratoriumonderzoek gebruiken wij geen genetische manipulatie. In plaats daarvan onderzoeken we of door co-operatie met deze ontwikkelingen een natuurlijke oplossing kan worden gevonden voor dit door mensen gecreëerde probleem.

Evolae bies 2
Deel 1: Een Onnatuurlijk Probleem

Iets meer dan een eeuw geleden heeft de mens een nieuwe stof gemaakt, die tot dan toe onbekend was op Aarde: plastic. Inmiddels blijkt dit veel gevaarlijker te zijn dan we ooit vermoed hebben. Want plastic heeft zich inmiddels over de hele wereld verspreid, en vormt nu de meest acute bedreiging voor letterlijk al het leven op Aarde.

Deze video laat zien wat het werkelijke probleem is van plasticvervuiling, en waarom dit zo moeilijk op te lossen lijkt.

Evolae bies 3
Deel 2: Een Natuurlijke Oplossing

Wetenschappers hebben iets onverwachts aangetroffen: het lijkt er namelijk op dat de natuur zelf probeert om het plasticprobleem op te lossen. Maar noch de natuur, noch wij zullen hier alleen in kunnen slagen. Dit kunnen we alleen maar voor elkaar krijgen door samen te werken.

Project Plastic Infinity wordt geïntroduceerd, het eerste biowetenschappelijke project dat het aanpassende vermogen van de natuur gebruikt om een door de mens gecreëerd probleem op te lossen.

Evolae bies 4
Contactgegevens

Neem voor meer informatie of overleg contact met ons op via onderstaand formulier of bel 023 – 56 63 632